Turistika

Turistické trasy – východzí bod DONOVALY

1.      (odporúčaná mapa – Veľká Fatra č. 121, recammended map No 121, enpfohlene Wanderkarte  Nr. 121, a 121-es számútérkép ajánlott)

-  Donovaly – Nová hoľa – Zvolen – Motyčská hoľa – sedlo Veľký Šturec – Východné Prašnícke sedlo – Prašnica – Valentová – Horný Jelenec (6 hod.)

- Donovaly – Nová hoľa – Zvolen – Motyčská hoľa – sedlo Veľký Šturec – Východné Prašnícke sedlo – Rybovské sedlo – Krížna – Majerova skala – Staré

- Donovaly – Nová hoľa – Zvolen – Motyčská hoľa – sedlo Veľký Šturec – Východné Prašnícke sedlo – Krížna – Kráľova skala – Malá krížna – Ramžiná – Turecká (13 hod.)

- Donovaly – Nová hoľa – Zvolen – Motyčská hoľa – sedlo Veľký Šturec – Východné Prašnícke sedlo – Tisová – Vyšná Revúca – Liptovské Revúce (5 hod. 30 min.)

- Donovaly – Mišúty – Horský hotel Donovaly – dolina Žarnovka – Korytnica rázcestie – Korytnica – Sedlo pod Babou – Hiadeľské sedlo – Kozí chrbát – Moštenický príslop – (Moštenica 30 min.) – Polianka – Donovaly (6 hod.)

 

2.      (odporúčaná mapa – Donovaly – Šachtička - Turecká č. 6, recammended map No 6, enpfohlene Wanderkarte Nr. 6, a 6 és számútérkép ajánlott)

- Donovaly – Bully – Pri javore – Krčahy Kováčka – Pod Jelenskou skalou – Žiare – sedlo Horný Šturec – Šachtička (5 hod)

- Donovaly – Bully – Pri javore – Krčahy Kováčka – Pod Jelenskou skalou – Žiare – sedlo Horný Šturec – Špania dolina (5 hod)

- Donovaly – Bully – Pri javore – sedlo hrivkov – Kalište - Baláže – sedlo Horný Šturec – Sedlo dolný Šturec – Špania dolina (6 hod)

- Donovaly – Bully – Pri javore – sedlo hrivkov – Kalište - Baláže – sedlo Horný Šturec – Šachtička       (6 hod)

- Donovaly – Polianka – Moštenický príslop – sedlo Handliarka – Kozí chrbát – Hiadeľské sedlo – Prašivá – Veľká Chochuľa (6 hod)

- Donovaly – Polianka – Moštenický príslop – sedlo Handliarka – Kozí chrbát – Hiadeľské sedlo – Sedlo pod Babou – Korytnica  (5 hod 15 min hod)

3.      (odporúčaná mapa – Donovaly – Šachtička –  Turecká č. 6, Nízke Tatry Chopok č. 122,  recammended map No 6, 122, enpfohlene Wanderkarte Nr. 6, 122, a 6 és 122-es számútérkép ajánlott)

- Donovaly – Polianka – Moštenický príslop – sedlo Handliarka – Kozí chrbát – Hiadeľské sedlo – Prašivá – Veľká Chochuľa – Latiborská hoľa – Ďurková – Chabenec – Chopok (15 hod)

- Donovaly – Polianka – Moštenický príslop – sedlo Handliarka – Kozí chrbát – Hiadeľské sedlo – Prašivá – Veľká Chochuľa – Sedlo pod Skalkou – Liptovská Lúžna (10 hod